• Λόγω του πολύ χαμηλού κόστους, η συνδρομή είναι ετήσια και προεξοφλείται
  • Με την εξόφληση εκδίδεται τιμολόγιο και αποστέλλεται με pdf ενώ δημιουργείται ο λογαριασμός του σχολείου και αποστέλλονται οι κωδικοί
  • Η συνδρομή Lite περιλαμβάνει μόνο την ενότητα των ανακοινώσεων. Όλες οι άλλες λειτουργίες της πλατφόρμας, απαιτούν την πλήρη συνδρομή. Εφόσον υπάρξει ενδιαφέρον, επικοινωνήστε μαζί μας.
  • Κατά την αγορά της συνδρομής, καλείστε να δηλώσετε τον μέγιστο αριθμό των μαθητών που θα καταχωρηθούν στην πλατφόρμα. Δεν επιτρέπεται να καταχωρηθούν περισσότεροι μαθητές από όσοι δηλωθούν στην αγορά της συνδρομής.
  • Εφαρμόζεται πολιτική ορθή χρήσης με ανώτατο όριο 30 ανακοινώσεις ανα μήνα (τα περισσότερα σχολεία δεν στέλνουν τόσες ούτε σε 1 έτος)
  • Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη σε παιδικούς σταθμούς, σχολεία, και οποιονδήποτε σύλλογο για μαθητές (αθλητικούς συλλόγους, σχολές μπαλέτου και χωρού, προσκόπους, κ.ο.κ.)