• Για σχολεία με περισσότερους από 500 μαθητές, προσφέρεται έκπτωση 20%
  • Για την πρώτη χρονιά, οι τιμές είναι 0.03€, 0.25€, 0.35€ αντίστοιχα, χωρίς επιπλέον έκπτωση λόγω μεγάλου σχολείου