Εφαρμογή οδηγού

Η εφάρμογη απευθύνεται στους οδηγούς των σχολικών λεωφορείων, των σχολείων που χρησιμοποιούν το total.school.
Οι οδηγοί πρέπει να εγκαταστήσουν την εφαρμογή στο κινητό τους, και να εισάγουν τους κωδικούς που έχουν λάβει από την πλατφόρμα.