Πολιτική προσωπικών δεδομένων

Ορισμοί

«Verisys»:  η εταιρία με την επωνυμία «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ» και με διακριτικό τίτλο «VERISYS» στην αποκλειστική κυριότητα της οποίας ανήκει το Totalschool και το σύνολο του περιεχομένου του.

«Totalschool»: το σύνολο των υπηρεσιών που διατίθενται από των ιστότοπο totalschool.io , και τις εφαρμογές total.school για κινητές συσκευές (κινητά τηλέφωνα, tablets, κλπ)

«Πελάτης» : το εκάστοτε εκπαιδευτήριο το οποίο δημιουργεί λογαριασμό, εγγράφεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Totalschool και αποκτά πρόσβαση και χρήση  των προσφερόμενων υπηρεσιών και με το οποίο η Verisys συναλλάσσεται εξ ολοκλήρου και αποκλειστικά αναφορικά με τη χρήση της Υπηρεσίας Totalschool.

«Χρήστης»: κάθε τρίτος (γονείς/κηδεμόνες, μαθητές με την άδεια και επίβλεψη γονέα/κηδεμόνα, εκπαιδευτικοί, διοικητικό προσωπικό εκπαιδευτηρίου και λοιποί), ο οποίος εγγράφεται στη διαδικτυακή πλατφόρμα της Υπηρεσίας και βρίσκεται σε αποκλειστική επικοινωνία με τον Πελάτη – εκπαιδευτήριο.

 

Εισαγωγή

Η Verisys προβαίνει σε συλλογή προσωπικών στοιχείων του Πελάτη και των Χρηστών αυτού κατά τη χρήση του total.school, τα οποία είτε οι ίδιοι οικειοθελώς καταχωρούν είτε συλλέγονται κατά τη χρήση της υπηρεσίας. Λαμβάνει δε, κάθε απαραίτητο μέτρο για τη διαφύλαξη του απόρρητου χαρακτήρα των στοιχείων και την προστασία αυτών, τα οποία δεν κοινοποιούνται σε τρίτους παρά μόνο αν αυτό επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία ή επιβάλλεται βάσει δικαστικής απόφασης ή απόφασης αρμοδίων αρχών.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του Πελάτη και των Χρηστών κατά τη χρήση των υπηρεσιών total.school διέπεται από τους όρους της παρούσης και τις σχετικές διατάξεις τόσο του ελληνικού, του ευρωπαϊκού όσο και του διεθνούς δικαίου σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και τις Αποφάσεις της αρμόδιας Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

 

Τί συλλέγουμε

α. Πληροφορίες που εισάγει ο Πελάτης ή ο Χρήστης

Στοιχεία τα οποία συλλέγονται από το total.school είναι, μεταξύ άλλων: όνομα του εκπαιδευτηρίου, ονοματεπώνυμο υπευθύνου, ΑΦΜ, διεύθυνση, Δ.Ο.Υ., αριθμός τηλεφώνου, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση. Κατά περίπτωση και ανάλογα με την αιτούμενη υπηρεσία προβλέπεται προαιρετική συμπλήρωση ορισμένων από τα ως άνω στοιχεία του Πελάτη και των Χρηστών αυτού. Τα ως άνω στοιχεία είναι υποχρεωτικά και για την έκδοση των σχετικών παραστατικών και διατηρούνται στο αντίστοιχο αρχείο της Verisys.

Για τη λειτουργία της υπηρεσίες, ο Πελάτης καταχωρεί και τα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα Χρηστών (εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό, μαθητες, γονείς). Μεταξύ άλλων δύναται να καταχωρήσει ονοματεπώνυμα, ημερομηνίες γέννησης, αριθμούς τηλεφώνου, φυσικές και ηλεκτρονικές διευθύνσεις, κ.ο.κ. Οι χρήστες μπορούν επιπλέον να εισάγουν πληροφορίες όπως προσωπικά μηνύματα, φωτογραφίες, σημειώσεις, κλπ.

β. Πληροφορίες που συλλέγονται από την χρήση της υπηρεσίας

Σε αυτές περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η διεύθυνση IP του χρήστη, πληροφορίες της συσκευής (τύπος συσκευής, τύπος λειτουργικού συστήματος, μοναδικοί αριθμοί συσκευών, πρόγραμμα περιήγησης, κλπ)

 

Ασφάλεια

Η Verisys λαμβάνει κάθε απαραίτητο μέτρο για τη διαφύλαξη του απόρρητου χαρακτήρα των στοιχείων και την προστασία αυτών. Μεταξύ άλλων:

  • Κρυπτογραφούμε την επικοινωνία με την υπηρεσία με τη χρήση SSL
  • Φιλοξενούμε την υπηρεσία σε ευρωπαϊκό datacenter, στο οποίο η πρόσβαση επιτρέπεται από απολύτως εξουσιοδοτημένους τεχνικούς
  • Περιορίζουμε την πρόσβαση στις πληροφορίες μόνο σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό ή συνεργάτες της Verisys και αποκλειστικά για τηην παροχή των απαιτούμενων υπηρεσιών, τη διερεύνηση προβλημάτων καθώς και για την ανάπτυξη νέων λειτουργιών

 

Πώς τα χρησιμοποιούμε

Η Verisys έχει το δικαίωμα να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει ο Πελάτης και οι Χρήστες αυτού προκειμένου να παρέχει τις κατάλληλες υπηρεσίες, για διερεύνηση και επίλυση τεχνικών προβλημάτων καθώς και για λόγους ενημερωτικούς, στατιστικούς και για λόγους βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών – πληροφοριών.

 

Πρόσβαση στα δεδομένα

Σε κάθε περίπτωση ο Πελάτης και ο Χρήστης έχει δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και αντίρρησης σχετικά με τηρούμενα προσωπικά δεδομένα που αφορούν αυτόν ή τους Χρήστες και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας.

Το αίτημα του Πελάτη πρέπει να γίνει εγγράφως και να απευθύνεται είτε στην ταχυδρομική διεύθυνση της Verisys (Βασ. Σοφίας 24, 15124 Μαρούσι), είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση (info@totalschool.io), ενώ τα αιτήματα των Χρηστών πρέπει να απευθύνονται στο εκάστοτε εκπαιδευτήριο που τον έχει εγγράψει στην υπηρεσία.

 

Αλλαγές

Η Verisys δικαιούται οποτεδήποτε να προβεί σε αλλαγή των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων εφόσον αυτό επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Ως εκ τούτου ο Πελάτης και οι Χρήστες αυτού οφείλουν να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές καθώς η συνεχής χρήση του Τotalschool εκ μέρους τους συνεπάγεται αποδοχή όλων των πιθανών τροποποιήσεων. Αν οι αλλαγές είναι σημαντικές, θα ενημερωθούν οι χρήστες μέσω email, ενώ όλες οι εκδόσεις της παρούσης θα παραμένουν δημοσιευμένες στο www.totalschool.io