Διαθέσιμη είναι σήμερα η έκδοση 1.1, με κύριο χαρακτηριστικό την απλούστευση της διαδικασία εγγραφής ενός σχολείου. Πλέον τα στοιχεία που απαιτούνται για την εγγραφή είναι ελάχιστα, ώστε να μπορείτε να εισέλθετε άμεσα στο περιβάλλον εργασίας σας, και να δοκιμάστε την εφαρμογή.

Μην χάνετε χρόνο, προχωρήστε στην εγγραφή σας!

Comments are closed.